Yogaens 8 deler

 

Yoga er mer enn bare de fysiske øvelsene (asanas). Her kan du lese mer om yogaens 8 deler.

Yogaens 8 deler
Yoga består av 8 hoveddeler, og ofte brukes en kakeinndeling for å vise disse ulike delene og hvordan de alle henger sammen. I en vanlig yogatime vil du ikke høre så veldig mye om disse ulike temaene, men vit at de alle er med når du praktiserer yoga.

Målet med all yoga er å oppnå Samadhi – Opplysning.

For å komme dit må vi jobbe oss igjennom alle de andre 7 delene. Og alle henger sammen. De to første delene omhandler levesett og holdninger. Hvordan vi er og hvordan vi oppfører oss. De neste delene innebærer ting vi gjør, mens de to siste er mer det som hender oss når vi har gått igjennom de andre delene.

1. Yamas
Denne handler om dine etiske verdier. Den fokuserer på hvordan vi oppfører oss i livet. Den gylne regelen “Gjør mot andre slik du vil de skal gjøre mot deg”, gjelder her.
Yamas blir inndelt i 5:
Ahimsa: Ikke-vold
Satya: Ærlighet/sannhet
Asteya: (Ikke) stjele
Brahmacharya: Selvbeherskelse
Aparigraha: (Ikke) begjær(e)

2. Niyamas
Handler om selvdisiplin. Hvordan vi lever for å kunne leve opp til de 5 yamas.
Niyamas blir inndelt i 5:
Saucha: Renhet
Samtosa: Tilfredshet
Tapas: Disiplin
Svadhyaya: Læring
Isvara pranidhana: Hengivenhet

3. Asana
Dette er de fysiske stillingene innenfor yogapraksisen. Kroppen blir sett på som sjelens tempel, og det er vår jobb å ta vare på den. Regelmessig praktisering av asanas fører til utvikling av vår selvdisiplin og konsentrasjon, som begge er nødvendige for meditasjon.

4. Pranayama
Kontroll over pusten. Bruk av pusten til å øke livsverdien og i yogisk tankegang, også livslengden. Ved pusteøvelser og pusteteknikker oppøves denne kontrollen. “Har du kontroll på pusten, har du kontroll på livet.”

5. Pratyahara
Synkronisere. Vi drar oss innover i oss selv, slik at vi lettere kan være nøytrale og objektive i vår oppfatning av verden.

6. Dharana
Konsentrasjon og fokus. Her er vi inne i oss selv, og kan jobbe med sinnets alle utfordringer og distraksjoner. Dette er stadiet før meditasjon. Her jobber vi med å roe ned tankeprosessen ved å fokusere på én ting.

7. Dhyana
Dyp meditasjon. Her er man i fullt fokus og fullt bevisst samtidig. Man ER og FØLER og OPPLEVER ALT – alt på én gang.

8. Samadhi
Opplysning. Fullstendig tilstedeværelse. Her er vi blitt ett med alt rundt oss. Vi er ikke en del av Universet, men vi ER Universet.

Alt dette kan høres overvelmende ut og umulig å oppnå. Husk at yoga er en prosess! Yoga er først og fremst disiplin – disiplin til å jobbe og jobbe, og man kommer stadig nærmere målet.