Vilkår og betingelser

Viktig at du leser igjennom dette før du melder deg på kurs/kjøper produkter. Ved all påmelding/bestilling av varer gjelder disse vilkårene.
(Revidert 1. januar 2016)

1. Påmelding
Ved påmelding på kurs hos YogaGlede du godtar disse vilkårene og betingelsene.
Påmelding til YogaGledes kurs er bindende. Se mer under punkt 4.
Videre godtar du at YogaGlede kan sende ut informasjon til deg via mail med informasjon om kommende kurs, workshops etc.

2. Kjøpsbetingelser
Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos YogaGlede.

3. Priser og betaling
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkl mva.
Påmelding til kurs og workshops foregår ved at du fyller ut og sender inn påmeldingsskjemaet. Det er også mulig å sende oss en helt vanlig mail hvor du melder deg på. Husk å få med navn og tlfnr, og selvfølgelig det kurset du vil være med på. Du får mail med informasjon om kurset, samt innbetalingsopplysninger, evt faktura om du ønsker det.
Melder du deg på et kurs som allerede er startet, betaler du for de gjenværende gangene før din første kurskveld. Send oss da en mail så får du tilsendt riktig beløp for innbetaling av kurset.
Har du fått tilsendt beløp/faktura og den ikke blir betalt innen fristen (normalt før kursstart), vil det bli sendt betalingspåminnelse, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.
Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

4. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av enkeltstående tjenester. Kurs med kortere varighet, som gjennomføres til bestemte tider og innenfor et bestemt tidsrom, regnes som enkeltstående tjeneste selv om det går over flere ganger. Din påmelding til YogaGlede sine kurs er derfor bindende. Se mer i Angrerettloven paragraf 19.
Kjøper du varer fra YogaGlede, slik som bolster og matter o l, gjelder vanlig angrerett på 14 dager.

5. Endringer og avlyste kurs
Dersom det skulle skje ting som gjør at et kurs blir endret eller avlyst, får deltakerne beskjed via mail og/eller sms. YogaGlede forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte. Da vil de som allerede har betalt få tilbakebetalt sin kursavgift, eller om de ønsker får pengene overført til neste kurs/annet kurs.
Så langt det er mulig vil YogaGlede sørge for vikar dersom yogalærer av en eller annen grunn blir forhindret fra å holde kurset.

6. Tapte timer
Dersom man mister en kurskveld har man mulighet for å ta igjen denne timen. Denne muligheten gjelder innenfor samme termin og på tilsvarende kurs så langt det går.
Når det gjelder å ta igjen tapte timer må dette avtales på forhånd, og gjelder kun dersom det er ledig plass.

7. Avmelding
All påmelding til YogaGledes kurs er bindende. Se punkt 4.
Det er viktig at du så fort som mulig gir beskjed om at du ikke kommer på kurset allikevel, slik at andre evt kan få din plass på kurset.
Avmelding fra et kurs må skje innen 14 dager fra påmelding og senest 7 dager før kursstart. Har du betalt kurset får du tilbake hele kursavgiften minus kr 300,- i administrasjonsgebyr.
Har kurset allerede startet når avmeldingen skjer refunderes ingen kursavgift.
NB! For spesielle events/workshops er all påmelding bindende, og kursavgift må betales i sin helhet.

8. Spesielt for bedrifter
Forhåndsbetaling ved faktura. Bedriftstimer (herunder også yoga i barnehage/skole/sfo) må avbestilles 24 timer før avtalt tid. Ved avbestilling senere enn dette vil man bli fakturert for hele beløpet.

9. Spesielt for privattimer
Privattimer skal på samme måte som kurs betales på forskudd. Evt forskyvning av timer grunnet sykdom avtales i hvert enkelt tilfelle, og så langt det er mulig prøver vi å løse dette uten videre utgifter for elev. (Evt ny leie av lokale kan komme i tillegg).

10. Rettigheter til bruk bilder/opptak
Deltakere på YogaGledes kurs samtykker i at dersom YogaGlede foretar foto-/videoopptak så kan dette brukes i reklame- og annen markedsføringssammenheng uten videre innhenting av tillatelse fra deltakere.
Deltakere på YogaGledes kurs har ikke anledning til å foreta foto-/videoopptak uten spesiell tillatelse.

11. Vi tenker miljø
Vi tenker miljø og vil så fremt det er mulig unngå å sende faktura skrevet ut på ark. Vi vil heller ikke dele ut kursnotater, yogapass og tips på ark, men sender det som er aktuelt ut på mail til deltakerne i løpet av kurset/etter at kurset er ferdig.

12. Du er selv ansvarlig for din kropp og helse, samt dine eiendeler
Ved påmelding godtar du at YogaGlede ikke har noe ansvar når det gjelder din kropp og ditt sinn, samt at du sier deg enig i at du ikke kan saksøke YogaGlede eller dets yogalærere for evt skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet.
YogaGlede er heller ikke ansvarlig for evt skader som måtte oppstå når du anvender og praktiserer teknikker du har lært på kurs hos oss, uavhengig av hvor dette foregår.
YogaGlede er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Er du usikker på om din helse er i form til å praktisere yoga tar du en prat med din lege og evt YogaGlede så ser vi om det er mulig for deg å begynne på kurs eller om vi evt setter opp en individuell treningsplan for deg.

Det er viktig at du oppgir evt sykdommer/lidelser/plager eller andre forhold som kan ha betydning for din helsetilstand (f eks graviditet, høyt blodtrykk) til yogalæreren slik at ting kan tilrettelegges best mulig og slik at yogalæreren også kan gi deg beskjed om det er øvelser o l som du ikke skal gjøre.

 

Velkommen på kurs!